25. Mannen mot strømmen

Finnmarksvidda Joatkajávri fjellstue

(Inntrykk av mennesker og deres historier på Finnmarksvidda, innlegg 5; norsk versjon) Alta-utbygginga i 1980-årene førte med seg mye galt – og, paradoksalt nok, også mye godt. Galskapen ble fort tydelig: Utbygginga representerte et maktmisbruk fra storsamfunnets side som savner sidestykke i moderne norsk historie: Den oppviste en arrogant likegyldighet […]

21. Vidde-historie: Om noen bilder på spisestueveggen i Joatkjávri fjellstue

Finnmarksvidda Joatkajávri fjellstue Sami / samer

[Finnmarksvidda; norsk versjon] På spisestueveggen inn mot kjøkkenet i hovedbygningen på Joatkajávri fjellstue henger det tre bilder fra stuas tidligere historie, to av dem tatt i 1914 av Kristian Nissen, somvar ansatt som Statens reinsdriftsinspektør i årene 1912–1926, men som ellers i sitt yrkesliv virket som prest (blant annet som […]