30. A postscript to the Norwegianization in Máze after the War: About fearing people even when they come bearing gifts

Finnmarksvidda Sami / samer

Some comments on the book Skolemor i hjertet av sameland [”Housemother in the heartland of the Sami”] (2012) by Gunlaug Nøkland While I was writing my three blog posts concerning people’s reminiscences about residential schooling and language coercion on the Finnmark Heath after the (Second World) War, I read among […]

30. Et P.S. til fornorskningen i Máze etter krigen: Om å frykte folk selv når de kommer med gaver

Finnmarksvidda Sami / samer

Noen kommentarer til boka Skolemor i hjertet av sameland (2012) av Gunlaug Nøkland Mens jeg jobbet med de tre blogginnleggene mine om folks erindringer om internatskoleundervisningen og språktvangen på Finnmarksvidda etter krigen, leste jeg blant annet Gunlaug Nøklands Skolemor i hjertet av sameland (2012) – en bok om arbeidet til hennes […]