21. Vidde-historie: Om noen bilder på spisestueveggen i Joatkjávri fjellstue

Finnmarksvidda Joatkajávri fjellstue Sami / samer

[Finnmarksvidda; norsk versjon] På spisestueveggen inn mot kjøkkenet i hovedbygningen på Joatkajávri fjellstue henger det tre bilder fra stuas tidligere historie, to av dem tatt i 1914 av Kristian Nissen, somvar ansatt som Statens reinsdriftsinspektør i årene 1912–1926, men som ellers i sitt yrkesliv virket som prest (blant annet som […]

13. Alienated from Nature? What Baloney! [the Finnmark heath; June 24; English version]

animal behavior Birdlife / Fugleliv heath in spring Sami / samer spring plants / vårplanter The Finnmark heath / Finnmarksvidda

Two and a half months have passed since I last wrote on my blog. Scandalous, to say the least. (Partly due to summer vacation; mostly due to work with other stuff.) But now, as you see, I am back. I will try to write two blog posts a week, sometimes […]