15. The Birds and the Bees [the Finnmark Heath, June 24; English version]

heath in spring insects seksualitet/kjønnsdrift/forplantning spring plants / vårplanter

The seasons of northern regions suffer violent transmutations. Right now I am sitting by the computer, looking out of the window; it is early November, eight o’clock in the morning, and the sunlight has not reached further than to the upper part of the mountain ridges here in Rauland, Norway. […]

14.Mer enn ti vise kan svare [Finnmarksvidda. 24. juni; norsk versjon]

agens/ egenstyrt handlingsevne (hos dyr) dyrs atferd fugleliv seksualitet/kjønnsdrift/forplantning spring plants / vårplanter vårvidda

Jeg satt en lang stund på åsryggen og kikket ned på vannene under meg – Joatkajávrrit – som lå og skimret i kveldssola. Alt som glimrer er ikke gull. Noe av det er langt mer dyrebart – som det gyldne gjenskinnet på dette friske og rene vannet. Sol + vann […]