16. The Trump Election and Respect for the Other[s] [English version]

agency/self-governed behavior (in animals) animal behavior Climate change / klimaforandring insects plant behavior

To go back to writing my nature blog feels almost trivial and inconsequential now, when the United States has just elected a reactionary President. Trump’s campaign and victory have given an official stamp of approval for racist, misogynist, homophobic, anti-social democratic, and isolationist attitudes. And to top it all Trump […]

16. Trump-valget og respekten for “de andre” [norsk versjon]

agens/ egenstyrt handlingsevne (hos dyr) Climate change / klimaforandring dyrs atferd insects planters atferd

Det kjennes nærmest uvesentlig og trivielt å gå tilbake til denne naturbloggen om en nord-norsk vidde nå når USA nettopp har valgt en reaksjonær president. Trumps kampanje og seier har gitt et offisielt godkjenningsstempel for rasistiske, kjønnsdiskriminerende, homofobiske, anti-sosialdemokratiske og isolasjonistiske holdninger. Og på toppen av det hele har han […]

15. The Birds and the Bees [the Finnmark Heath, June 24; English version]

heath in spring insects seksualitet/kjønnsdrift/forplantning spring plants / vårplanter

The seasons of northern regions suffer violent transmutations. Right now I am sitting by the computer, looking out of the window; it is early November, eight o’clock in the morning, and the sunlight has not reached further than to the upper part of the mountain ridges here in Rauland, Norway. […]