12. The Incarnation of Life above the Treeline (the Finnmark heath, June 24; English version]

animal behavior Birdlife / Fugleliv heath in spring The Finnmark heath / Finnmarksvidda

After having crossed the small stream between the Joatka lakes at the edge of the Finnmark heath and hiked a few hundred yards up the tender-green slope, I soon found myself above the treeline. At the top of the barren ridge in the distance, a couple of snow patches remained […]

12. Inkarnasjonen av livet på barfjellet [Finnmarksvidda, 24. juni; norsk versjon]

dyrs atferd Finnmarksvidda fugleliv vårvidda

Etter å ha krysset elvestubben mellom Joatka-vannene i utkanten av Finnmarksvidda og ruslet noen få hundre meter oppover bakkene i den lysegrønne lia, var jeg allerede på barfjellet. Oppå den golde ryggen lengre borte lå det et par snøklatter igjen – en siste vassen protest mot sommerens maktovertakelse. Jeg kjente svetten […]