25. Mannen mot strømmen

Finnmarksvidda Joatkajávri fjellstue

(Inntrykk av mennesker og deres historier på Finnmarksvidda, innlegg 5; norsk versjon) Alta-utbygginga i 1980-årene førte med seg mye galt – og, paradoksalt nok, også mye godt. Galskapen ble fort tydelig: Utbygginga representerte et maktmisbruk fra storsamfunnets side som savner sidestykke i moderne norsk historie: Den oppviste en arrogant likegyldighet […]