Description/aims

[NORWEGIAN] Dette er en blogg om å traske med ryggsekk og telt og fiskestang, i ro og mak, dag for dag – gjennom vår, sommer og høst – på en vid, subarktiske vidde i det nordligste Norge. Bloggen min er en kjærlighetserklæring til vidda; en hyllest til dens mangfold av dyr og planter; et naturfilosofisk manifest; en sviende miljøkritikk; et klagemål mot den langsomme men allestedsnærværende utarmingen av norsk natur; og en oppfordring om at vi mennesker må begynne å tenke annerledes om vårt forhold til våre medskapninger.

[ENGLISH] This is a blog about hiking with backpack and tent and fishing rod, at a snail’s pace, day by day – through spring, summer, autumn – on a spacious, subarctic mountain heath in northernmost Norway. My blog is a declaration of love for the heath; a homage to its diversity of animals and plants; a nature-philosophical manifesto; a stinging environmental critique; a grievance against the slow but ubiquitous impoverishment of nature in Norway; and an exhortation that we humans must start thinking differently about our relationship to our fellow creatures.