21. Vidde-historie: Om noen bilder på spisestueveggen i Joatkjávri fjellstue

Finnmarksvidda Joatkajávri fjellstue Sami / samer

[Finnmarksvidda; norsk versjon] På spisestueveggen inn mot kjøkkenet i hovedbygningen på Joatkajávri fjellstue henger det tre bilder fra stuas tidligere historie, to av dem tatt i 1914 av Kristian Nissen, somvar ansatt som Statens reinsdriftsinspektør i årene 1912–1926, men som ellers i sitt yrkesliv virket som prest (blant annet som […]