16. The Trump Election and Respect for the Other[s] [English version]

agency/self-governed behavior (in animals) animal behavior Climate change / klimaforandring insects plant behavior

To go back to writing my nature blog feels almost trivial and inconsequential now, when the United States has just elected a reactionary President. Trump’s campaign and victory have given an official stamp of approval for racist, misogynist, homophobic, anti-social democratic, and isolationist attitudes. And to top it all Trump […]

16. Trump-valget og respekten for “de andre” [norsk versjon]

agens/ egenstyrt handlingsevne (hos dyr) Climate change / klimaforandring dyrs atferd insects planters atferd

Det kjennes nærmest uvesentlig og trivielt å gå tilbake til denne naturbloggen om en nord-norsk vidde nå når USA nettopp har valgt en reaksjonær president. Trumps kampanje og seier har gitt et offisielt godkjenningsstempel for rasistiske, kjønnsdiskriminerende, homofobiske, anti-sosialdemokratiske og isolasjonistiske holdninger. Og på toppen av det hele har han […]

15. The Birds and the Bees [the Finnmark Heath, June 24; English version]

heath in spring insects seksualitet/kjønnsdrift/forplantning spring plants / vårplanter

The seasons of northern regions suffer violent transmutations. Right now I am sitting by the computer, looking out of the window; it is early November, eight o’clock in the morning, and the sunlight has not reached further than to the upper part of the mountain ridges here in Rauland, Norway. […]

14. More Than Seven Wise Men Can Answer [the Finnmark heath, June 24; English version]

agency/self-governed behavior (in animals) animal behavior Birdlife / Fugleliv heath in spring sexuality/propagation/pollination spring plants / vårplanter

For a long time I sat on the hilltop looking down on the lakes below me – Joatkajávrrit – that lay shimmering in the evening sun. Alt that glitters is not gold; some of it is much far more precious – like the golden sheen on this fresh and pure […]

14.Mer enn ti vise kan svare [Finnmarksvidda. 24. juni; norsk versjon]

agens/ egenstyrt handlingsevne (hos dyr) dyrs atferd fugleliv seksualitet/kjønnsdrift/forplantning spring plants / vårplanter vårvidda

Jeg satt en lang stund på åsryggen og kikket ned på vannene under meg – Joatkajávrrit – som lå og skimret i kveldssola. Alt som glimrer er ikke gull. Noe av det er langt mer dyrebart – som det gyldne gjenskinnet på dette friske og rene vannet. Sol + vann […]

13. Alienated from Nature? What Baloney! [the Finnmark heath; June 24; English version]

animal behavior Birdlife / Fugleliv heath in spring Sami / samer spring plants / vårplanter The Finnmark heath / Finnmarksvidda

Two and a half months have passed since I last wrote on my blog. Scandalous, to say the least. (Partly due to summer vacation; mostly due to work with other stuff.) But now, as you see, I am back. I will try to write two blog posts a week, sometimes […]

12. The Incarnation of Life above the Treeline (the Finnmark heath, June 24; English version]

animal behavior Birdlife / Fugleliv heath in spring The Finnmark heath / Finnmarksvidda

After having crossed the small stream between the Joatka lakes at the edge of the Finnmark heath and hiked a few hundred yards up the tender-green slope, I soon found myself above the treeline. At the top of the barren ridge in the distance, a couple of snow patches remained […]

12. Inkarnasjonen av livet på barfjellet [Finnmarksvidda, 24. juni; norsk versjon]

dyrs atferd Finnmarksvidda fugleliv vårvidda

Etter å ha krysset elvestubben mellom Joatka-vannene i utkanten av Finnmarksvidda og ruslet noen få hundre meter oppover bakkene i den lysegrønne lia, var jeg allerede på barfjellet. Oppå den golde ryggen lengre borte lå det et par snøklatter igjen – en siste vassen protest mot sommerens maktovertakelse. Jeg kjente svetten […]